Depinisyon ng terminolohiya

Tutorial — tumutukoy sa pagtuturo o pagsasanay sa isang particular ng leksyon upang matulungan ang user namadiskubre ang pag-andar ng mga bagay tulad ng application software, hardware, mga proseso, disenyo ng sistema at wikang pangprogamming.

Alamin ang katangian o. Database — isang nakabalangkas na hanay ng mga data. Class Library Depinisyon ng terminolohiya ito ay isan g koleksyon ng mga tinatawag na class definition at implementation. Bookmark — isang pasilidad para sa pagmamarka ng isang tukoy na lugar sa electronic na dokyumentasyon upang mapadali ang pagbalik dito.

Multiprocessing — tumutukoy sa paggamit ng higit sa isang processor CPU sa isang solong sistema ng kompyuter. Maari man itong malaking titik o maliit, kasama dito ang mga simbolo katulad ng tuldok at marami pang iba.

Word Processor — isang kompyuter program na nagbibigay-daan upang magsagawa ng paglikha, pag-edit, pagformat at pagprint ng mga dokumento. Bumil ng saging ang lalaki sa tindahan para sa unggy. Ang Computer Science ay isa sa mga kilalang kurso sa panahon ngayon. Patch — Ito ay isang upgrade ng isang program.

Source Program — Ito ay isang program na ginamit ang mga high level language o low level language. C - isang object-oriented wikang pangprogramming na binuo sa pamamagitan ng Microsoft bilang bahagi ng kanilang. Sa makabagong panahon, ang makalumang wika ng programming language ay kaunti na lamang ang gumagamit sapagkat hindi na ito makasabay sa makabagong mga pamamaraan at mga makabuluhang ideya sa paggamit ng bagong codes.

Mga halimbawa ng terminolohiyasa literatura. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

Ano ang ibig sabihin ng emotion?

Script — Script sa programming ay isang lista ng mga commands sa isang program. C Programming Language — ito ay isang imperative programming language na itinatag noong ni Dennis Ritchie na ginagamit sa Unix operating system.

Code — Ito ay ginagamit sa programming. Nakita nila kung ano ang mga pangangailangan ng mga Filipino. Wikang Tagalog — Wikipedia, ang malayang. Procedure — isang seksyon ng isang program na gumaganap sa isang tiyak na gawain.

Ano ang ibig sabihin ng maphilindo? Binary tree — ito ay isang tree data structure na kung saan ang bawat node ay may tinatawag na dalawang children. The java language is used extensively on the World Wide Web, particularly because of its cross-platform nature, and its sandbox security concept.

Pagkilala sa Karapatang Pantao 3. Boolean Value — ang kahulugan nito ay true o false na maaari rin na totoo o hindi totoo.

Depinisyon ng mga terminolohiya thesis proposal

Casting Variable — pag-assign sa isang variable mula sa isang uri papunta sa ibang uri. May mga pagkakatulad din naman ang IT sa kursong CS. Hindi nagtagumpay ang sosyalismong kristiyano sa pagbabago ng oryentasyon ng mga kilusang sosyalista Ano ang ibig sabihin ng kaunlarang pampulitika?

Character — isang yunit ng impormasyon tulad ng simbolo gaya ng titik, numero o mga bantas. Python - Programming language para sa mga laro.

ZIP File Format — isang popular na pagcompress ng data. Linux — isang libre at open-source na operating system. Adobe Audition — isang software produkto para sa editing ng music.

Editor — Isang program na saan ka pwede iedit yung ibang programs. Application server — ito ay isang tiyak na server na base sa isang client o server architecture. Windows XP — Ito ay ang standard operating system ng Microsoft.

Pre-defined function — Mga function na nasa library ng mga programming language. That is, a variable quantity capable of holding exactly one of two possible values. Microsoft Office Specialist — Ito ay ang mga programs para sa mga offices at businesses.

S ay isang software program para sa management ng mga hardware at software ng mga computer. Source Code — Ito ay ang collection ng mga codes sa isang program o software. Boolean — ito ay isang mathematical logic system at ipinangalan sa isang English Mathematician na si George Boole.Ang ilang mga terminolohiya sa mga codes na ito ay tulad ng C++.

Ang C++ ay nagmula sa C na isang mataas na uri ng wika sa mundo ng programming. Ito ay binuo ni Bjarne Stroutsup at Bell labs. Sa loob ng wika ng C++, mayroon din itong sariling mga codes.

Kung saan nanggaling ang salitang ibig niyong mahanap. DEPINISYON AT TERMINOLOHIYA Upang maging mas madali ang pagkakaintindi ng mga mambabasa minarapat naming bigyang depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay batay sa kung anu ang kahulugan nito at kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanagong -papel na ito.

Depinisyon ng Terminolohiya Para sa maliwanag na pagkakaunawa sa pag-aaral na ito, ang mga sumusunod na salita ay binigyang kahulugan. Social Networking Sites-is a platform to build social networks or social relations among people who share interests, activities, backgrounds or real.

DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA Upang maintindihan ng lubos ng mga mambabasa ang aming pamahong-papel minarapat naming bigyan ng depinisyon ang kaukulang salita na ginamit sa pananaliksik na ito. Accountancy – ay ang kursong nauugnay sa asignaturang Accounting. Accounting – ay isang asignatura na may kaugnayan sa pagbabalanse ng mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa.

Depinisyon ng mga Termino Ang Text o Text Messaging ay tumutukoy sa mga palitan ng mgamaikling mensahe gamit ang cellphone. Ang Chat ay tumutukoy sa impormal na pag-uusap ng dalawang tao o mahigit sa pamamagitan ng Facebook.

Download
Depinisyon ng terminolohiya
Rated 4/5 based on 71 review